Kvällens priser

Under Guldjubel ska inte mindre än åtta prestigefyllda priser delas ut för att hylla våra fantastiska näringshjältar.

Snabblänkar

Årets företagare

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Den nominerade företagaren ska:

 • Äga och driva
 • Vara ledare och förebild
 • Uppvisa kreativitet och innovation
 • Uppvisa lönsamhet och tillväxt
 • Uppfylla formella krav

Läs mer på företagarna.se

Årets nyföretag

Vid NyföretagarCentrum runt om i landet utses varje år Årets Nyföretagare. Följande kriterier ligger till grund för de företag som kommer ifråga:

 • Affärsidéen skall vara utvecklingsbar
 • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
 • Skall i samverkan med NyföretagarCentrum arbetat fram en genomarbetad affärsplan

Läs mer på nyföretagarcentrum.se

Guldäpplet

Är en tävling som belönar reklam- och marknadsföringsinsatser som visar upp ett bra exempel på hur man löser företagets problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation

Alla företag med en marknadsavdelning eller huvudverksamhet i nordöstra Skåne får delta i tävlingen om Guldäpplet.

Företag från övriga delar av Sverige är endast tillåtna att delta i tävlingen då de har sin reklam- eller kommunikationsbyrå i nordöstra Skåne.

Läs mer på marknadsforeningen.net

Innovationspris

Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Bakom priset står Krinova Incubator & Science Park.

Läs mer på krinova.se

Årets UF-företag

Priset avser gymnasieelever som bedriver UF-företagande och delas ut av Sparbanken Skåne. Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag med stöd av läraren och rådgivare från näringslivet.

Kriterierna är: Priset går till det UF-företag som visat prov på stort engagemang, stark drivkraft och som dessutom via sin affärsplan kan beskriva och under en begränsad tid, förverkliga en affärsidé.

Guldpennan

Guldpennan är ett pris som ges till framstående kandidatuppsatser inom ekonomutbildningen vid HKR, som enligt Högskoleverkets senaste utvärdering är en av Sveriges bästa. Kriterierna för bedömning har varit de traditionella, vilket betyder att det krävs en intressant frågeställning grundat i en god teoretisk ansats, en lämplig metod, relevant empiri och tydlig analys och slutsats. Utöver dessa grundkrav belönas den uppsats som bäst behandlar de mest aktuella aspekterna i den offentliga debatten som involverar och samtidigt höjer intresset för ämnesområdet bland praktiker och allmänheten. För att få priset krävs alltså att uppsatsen utifrån ett samhällsperspektiv tar upp och belyser en eller flera viktiga frågor.

Årets magnet

Den orangea staden belönar den eller de som attraherar besökare eller etableringar till Kristianstads kommun.

Kriterierna är att företaget, personen eller besöksmålet:

 • Sätter Kristianstad på kartan och gör Kristianstadsbon stolt
 • Bidrar till en sund, trygg och levande kommun
 • Skapar upplevelser och stimulerar besöksnäringen
 • Bidrar till ökad mångfald och ekonomisk tillväxt

Läs mer och skicka in ditt förslag till denorangeastaden.se

Årets guldambassadör

”Årets Guldjubelambassadör ges till en person, organisation eller företag som genom sitt engagemang och agerande är en god ambassadör för Kristianstads kommun och näringsliv. Priset ska lyfta fram en lysande ambassadör som på olika sätt bidragit till att stärka kommunens attraktivitet i omvärlden.”

Top