Kvällens priser

Under Guldjubel ska prestigefyllda priser delas ut för att hylla våra fantastiska näringshjältar.

Snabblänkar

Guldäpplet

Är en tävling som belönar reklam- och marknadsföringsinsatser som visar upp ett bra exempel på hur man löser företagets problem och utmaningar med hjälp av kreativ kommunikation

Alla företag med en marknadsavdelning eller huvudverksamhet i nordöstra Skåne får delta i tävlingen om Guldäpplet.

Företag från övriga delar av Sverige är endast tillåtna att delta i tävlingen då de har sin reklam- eller kommunikationsbyrå i nordöstra Skåne.

Läs mer på marknadsforeningen.net

Henrik Persson Ekdahl´s UF-Stipendium

Stipendiet utlyses genom en tävling där UF-lärare inom Kristianstads kommun utser ett kandiderande UF-företag från respektive gymnasieskola som sedan ansöker med affärsplan samt motivering. En, av Henrik, framtagen jury hanterar de inkomna bidragen och utser en vinnare till stipendiet. Det vinnande bidraget kommer att få spendera en vecka tillsammans med Henrik i hans hemort Marbella, Spanien där eleven/eleverna får råd, stöd och analytisk hjälp kring sin affärsidé. Detta för att eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt i sin satsning mot att bedriva sitt företag på riktigt.

Kriterierna är: Stipendiet tilldelas det UF-Företag inom Kristianstads kommun som påvisat stor drivkraft, entreprenöriell förmåga och ambition att ta sin affärsidé till nästa nivå.

Läs mer på www.kristianstad.se

Årets Företagare

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Den nominerade företagaren ska:

 • Äga och driva
 • Vara ledare och förebild
 • Uppvisa kreativitet och innovation
 • Uppvisa lönsamhet och tillväxt
 • Uppfylla formella krav

Läs mer på företagarna.se

Årets Guldambassadör

”Årets Guldjubelambassadör ges till en person, organisation eller företag som genom sitt engagemang och agerande är en god ambassadör för Kristianstads kommun och näringsliv. Priset ska lyfta fram en lysande ambassadör som på olika sätt bidragit till att stärka kommunens attraktivitet i omvärlden.”

Årets Innovation

Innovationspriset är instiftat av Krinova och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken.

Årets Magnet

Den orangea staden belönar den eller de som attraherar besökare eller etableringar till Kristianstads kommun.

Kriterierna är att företaget, personen eller besöksmålet:

 • Sätter Kristianstad på kartan och gör Kristianstadsbon stolt
 • Bidrar till en sund, trygg och levande kommun
 • Skapar upplevelser och stimulerar besöksnäringen
 • Bidrar till ökad mångfald och ekonomisk tillväxt

Läs mer och skicka in ditt förslag till denorangeastaden.se

Årets Nyföretag

Vid NyföretagarCentrum runt om i landet utses varje år Årets Nyföretagare. Följande kriterier ligger till grund för de företag som kommer ifråga:

 • Affärsidéen skall vara utvecklingsbar
 • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper
 • Skall i samverkan med NyföretagarCentrum arbetat fram en genomarbetad affärsplan

Läs mer på nyföretagarcentrum.se

Årets UF-företag

Priset avser gymnasieelever som bedriver UF-företagande och delas ut av Sparbanken Skåne. Ung företagsamhet är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. Under ett läsår får eleverna uppleva ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag med stöd av läraren och rådgivare från näringslivet.

Kriterierna är: Priset går till det UF-företag som visat prov på stort engagemang, stark drivkraft och som dessutom via sin affärsplan kan beskriva och under en begränsad tid, förverkliga en affärsidé.

Årets Unga Företagare

Årets unga Företagare delas ut till en företagare som under året har utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt företagande och sin person fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare. Priset delas ut av Företagarna

Årets Uppstickare

Med utmärkelsen ’Årets uppstickare’ vill Marknadsföreningen uppmärksamma små galna idéer, nya grepp och nytänkande i den lilla skalan.

Top