Guldjubel 2022 Vinnare

Under en fantastisk afton på Kulturkvarteret i Kristianstad presenterades 11st priser under Guldjubel 2022.

Snabblänkar

Årets Företagare

Med idogt arbete och kreativa lösningar har företaget utvecklats till ett gardencenter utöver det vanliga med ca 30 medarbetare.
På ett föredömligt sätt har de även varit förebilder för ungdomar och gett många chansen till sitt första sommarjobb
Alla produkter tas fram med omsorg och är av bästa kvalitet och det man inte producerar själva handplockas in från duktiga och erfarna leverantörer
Miljö- och teknikfrämjande genomsyrar hela verksamheten och kärnvärden är ordning och reda, kundvård genom aktiv dialog, engagemang, flexibla lösningar samt personalvård
Utmärkelsen Årets Företagare i Kristianstad 2022 går därför till:

Lars Åkesson HTG AB Solhaga

Årets Guldambassadör

Hon kom till Kristianstad 2009 och har sedan dess som en isländsk gejser sprutat kraft och hetta över alla som kommer i hennes väg.
Hon är en stark förebild som formar sina tjejer inte bara till goda lagspelare, utan också till socialt engagerade samhällsmedborgare och Kristianstadsambassadörer.
Inte ens när landslagsjobb fanns inom räckhåll var hon beredd att svika vårt kalla vatten för att återvända till de heta källorna.
Kristianstads guldambassadör 2022 är Elisabet Gunnarsdottir – allas vår Beta!

Årets Guldäpple


De nominerade till detta pris är:
”Svenska solceller finns visst”Midsummer (Byrå: Getsocial)
”We’re Generation Zero” Malmberg (Byrå: Consid)
”HEJ Kristianstad”GotaMedia &Orangeastaden (Byrå: Infab)

Vinnare är: ”Svenska solceller finns visst” Midsummer (Byrå: Getsocial)

Årets Innovation

Att fånga drivkrafterna i ett snabbt föränderligt samhälle på en snabbt föränderlig marknad är kärnan i all innovation. Ibland handlar det om en helt ny produkt eller tjänst, ibland om att sätta sin affärsidé i ett nytt sammanhang och i en ny logik. HLR Skåne hade under flera år bedrivit fysiska första hjälpen- och hjärt- och lungräddningsutbildningar men fick under pandemin som så många andra en tom kalender. Att digitalisera produktportföljen och skapa en mix av digitala och praktiska pass blev ett sätt att utveckla i stället för att avveckla. Dessutom skapades ett mervärde för kunden med mer flexibilitet och effektiv tidsanvändning. Grundaren Henrik Karlström jobbar efter ledorden lugn och trygg men har i sin resa med HLR också visat både mod att förändra och uthållighet att genomföra.

Årets Nyföretagare

– Tvillingarna Johanna och Evelina Julin startade företaget 2019.
– Olikheterna är styrkan, en som drar och en som bromsar, tar alltid beslut gemensamt även om de inte alltid är överens
– Pratar varje dag, även efter arbetsdagen
– Markansför inte traditionell, jobb genom rekommendationer
– Finns enbart på sociala medier, ingen hemsida, men har massor att göra.
– Har anställt men väljer att växa sakta. Vill jobba med bra människor och anställer bara när det känns riktigt rätt.
– Målar hos både privatpersoner och företag (B2B)
– Aktiva dygnet runt, jobbar sen fritid med hästar och träning (och förstående sambos)
– ”Vi ska alltid vara nöjda när vi går därifrån” Om hur de ser på sitt jobb och det de levererar till kunden.
Inte utbilda till målare utan har gått vägen genom att vara traditionella lärlingar, varit anställda för att sedan dra igång den egna verksamheten

Vinnare 2021 Årets Nyföretagare Tvillingarnas Måleri Kristianstad AB

Årets Magnet

Genom ett uppoffrande och skickligt arbete och genom en väl fungerande organisation har årets pristagare skapat en anläggning som gett ringar på vattnet över hela världen. Man har i sina genomförda mästerskap lockat ett internationellt deltagande av de snabbaste talangerna och med stor framgång satt Kristianstad på karting, jag menar kartan.
Årets Magnet 2021 är Kristianstad Kartingklubb och deras anläggning Åsum Ring

Årets Unga Företagare

Motivering Årets Unga Företagare (läses av Maria Hofvendahl Svensson sekr Företagarna Kstd)
Årets unga företagare har på ett kreativt sätt klarat lönsamheten som nystartade i restaurangbranschen under pandemin. Företaget har varit innovativt och satsat på den lokala marknaden genom investering i eget rökeri och fiskvagn. Lokala råvaror och lokal arbetskraft har gett tillväxt och arbetstillfällen i kommunen. På ett föredömligt sätt har de även varit förebilder för ungdomar och gett många chansen till sitt första sommarjobb.

Utmärkelsen Årets Unga Företagare i Kristianstad 2022 går därför till:

Robin Eriksson och Linnea Lindberg Rökeriet i Åhus AB

Årets Guldpenna

Ekonomprogrammet vid Högskolan Kristianstad delar varje år ut pris till en kandidatuppsats som har ett viktigt samhälleligt bidrag. Uppsatsen ska jämte att uppfylla de akademiska kraven även ha ett tydligt tema som syftar till att förbättra och utveckla samhället. Årets pristagare har i samverkan med Länsförsäkringar skrivit ett examensarbete om hur banker kan motverka ekonomisk utsatthet.

Innan coronapandemin bröt ut genomförde SCB en undersökning som visade att 1/5 av svenskarna inte klarar en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna eller be om hjälp. Detta är ingressen till årets pristagare som skrivit en uppsats riktad både till banker och nollsparare, en grupp som normalt inte ges så mycket utrymme i samhället.
Uppsatsen lyfter fram och betonar vikten av att spara och hur bankerna kan bidra till ett mer ekonomiskt hållbart samhälle genom att fokusera på en vanligen försummad stor grupp, nämligen nollspararna. Många i denna grupp har små marginaler i sin ekonomi, låg ekonomisk kunskap, och riskerar att hamna i ekonomiska problem. Författarna belyser därmed det sociala ansvar som banker har för att öka den ekonomiska kunskapen i samhället och hur detta kan påverka den enskilda kunden. Att problemet i samhället är stort och relevant visar SCB:s undersökning.

Årets guldpenna tilldelas Beatrice Hellichius och Oscar Olsson för uppsatsen: Hur skall bankrådgivning utformas för att nå individer utan ekonomisk trygghet?

Årets UF-företag

Deras mål, precis som Sparbanken Skåne, är att göra skillnad. I sann entreprenörsanda har de identifierat ett problem och sedan utvecklat sin affärsidé utifrån det. Företagarna har med stort driv och engagemang tagit sig an uppgiften på ett föredömligt sätt– de tre änglarna både fyller och förgyller våra äldre medborgares vardag.

Vinnare: De Äldres Änglar UF

Jonna Stjärna
Molly Selanius
Alice Andersson

Henriks Stipendium

Ateljé Blomma UF:
Företagets affärsidé – att erbjuda allt iån enkla men vackra vardagsbuketter, växter och inredning samt prenumerationer – är gångbart
och behövligt i en tid där grönska får en allt viktigare roll i våra
uppkopplade liv. Tillsammans hoppas jag att vi kan vidareutveckla
erbjudandet och fylla varumärket med tilltalande attribut.

Hemsync UF:
Företagets affärsidé – att förse svenska hushåll och kontor med en
enklare vardag genom att erbjuda installation och försäljning av
smarta produkter och system – ligger rätt i tiden i och med
digitaliseringens amfart. Det finns betydande möjligheter till
vidare expansion, både inom Sverige och internationellt.
Tillsammans hoppas jag att vi kan vidareutveckla erbjudandet och
den underliggande tekniska plattformen.

Top